KJE

V modulu KJE lahko najdete kratko predstavitev DVOJNE KARIERE 1) v državah EMPATIA: Francija, Irska, Italija, Portugalska in Slovenija, 2) smernice EU o DVOJNI KARIERI sprejete v Bolgariji, Grčiji, Italiji, na Madžarskem, Romuniji, Slovaški, Sloveniji ter v Veliki Britaniji, 3) nacionalne smernice DVOJNE KRIERE na Švedskem in v Švici, 4) nekatere druge dokumente o DVOJNI KARIERI kot so študije EU, različne nacionalne uradne dokumente, študije in podobno.

DVOJNA KARIERA v državah EMPATIA

Francija

V Franciji je vzpostavljen celostni pristop k dvojni karieri. Francosko ministrstvo za zdravje in šport je ustanovilo Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) in 17 regionalnih centrov za izobraževanje in usposabljanje ter tri nacionalne športne akademije (tj. National Sport Network), s ciljem prispevanje k razvoju elitnih športnikov z olajšanjem zaključka njihovega izobraževanja in vključevanja na trg dela (www.insep.fr). Poleg tega INSEP elitnemu športnemu osebju in menedžerjem zagotavlja tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU).

Nacionalne športne zveze ministrstvu za zdravje in šport predložijo seznam izjemnih športnikov, starih 15 let in več, da potrdijo svojo upravičenost do elitnih športnikov. Omeniti je treba, da so na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 študentje-športniki INSEP osvojili 56% državnih medalj.

INSEP, ki vodi nacionalno športno mrežo, vzpostavlja odnose in dogovore s šolskimi / akademskimi institucijami za izvajanje programov dvojne kariere in vključevanje specializiranega osebja (npr. Mentorjev) za podporo individualiziranim programom dvojne kariere za študente športnike, vključno z e-učenjem.

INSEP podpira raziskave, osredotočene na dvojno kariero (npr. Prehod na poklicno pot, upravljanje z dvojno kariero) in spremlja akademsko pot študentov športnikov, vključenih v dvojni karierni program. Poleg tega je INSEP partner mreže EAS in sodeluje v številnih projektih na področju dvojne kariere, ki jih financira EU.

Da bi olajšali prehod elitnih športnikov na trg dela, oddelek za zaposlovanje INSEP vsako leto organizira namenske forume in delavnice v sodelovanju s specializiranimi podjetji. Zlasti elitni športniki imajo možnost individualnih pogodb o zaposlitvi prek „Convention d’insertion professionalnelle“ z ministrstvom za šport in francoskimi podjetji (Capranica in Guidotti, 2016).

Irska

Na Irskem imajo vse univerze in visokošolske institucije svoje strukture upravljanja in politike. Velika večina teh institucij nudi športne štipendije in bodisi formalno bodisi neformalno obliko podpore dvojni karieri. Da bi podprla prejemnike štipendij in profesionalne športnike, je Univerza v Limericku sprejela politiko dvojne kariere za vrhunske športnike.

Vsaka posamezna univerza in visokošolska institucija ima svoje programe štipendiranja športa ter svojo politiko dvojne kariere (gl. https://campus.ie/survival-guide/exam-time/sport-scholarships-in-irish-colleges/ ). Za več informacij obiščite spletno mesto posamezne institucije. Povezave do vseh univerzitetnih in visokošolskih irskih institucij najdete na https://hea.ie/higher-education-institutions/?v=l

Organizacija »Sport Ireland Institute« (SII) nudi vrhunskim športnikom program podpore na nacionalni ravni, ki so ga poimenovali »Življenjske veščine«. Program zajema: dvojno karierno svetovanje, možnosti različnih načinov učenja, načrtovanje kariere, mentorstvo in podporo pri prehodu med karierama (https://www.sportireland.ie/institute/performance-service/life-skills).

SII namerava v času do naslednjih olimpijskih iger v Parizu (2024) uvesti akreditacijo politike dvojne kariere za vse univerze in visokošolske institucije na Irskem. S tem želijo ustvariti standard, ki bo obvezujoč za oblikovanje in sprejemanje lokalnih politik posameznih institucij.

V Irskem Nacionalnem programu športa 2018 – 2027 (https://www.gov.ie/en/publication/aaa7d9-national-sports-policy-2018-2027/)pozivajo k večji skladnosti med programi štipendiranja športa in nacionalnimi programi financiranja športa ter navajajo, da bodo v  Strategiji vrhunskega športa do leta 2028 posebej obravnavali vprašanje dvojne kariere.

»Strategija bo preučila, kako najbolje rešiti kakršne koli izzive vrhunskih športnikov, ki se hkrati izobražujejo, vključno z viri financiranja in drugimi viri. Za vlado in šport Irske je pomembna dobrobit športnikov, ki se s športom nemalokdaj ukvarjajo tudi na škodo svoje izobrazbe in dolgoročnih karier.«

Strategija bo kmalu objavljena na spletni strani SII (https://www.sportireland.ie/). Cilj strategije je dobrobit športnikov in zagotavljanje doslednosti podpore dvojni karieri v irskem visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju. Strategija predlaga tudi bolj formalne povezave med nacionalnimi športnimi institucijami, SII ter univerzami in visokošolskimi institucijami na Irskem, da bi skupaj športnikom zagotovili najboljšo možno izobraževalno in športno pot ter da bi okrepili raziskave in inovacije v tem sektorju.

Univerza v Limericku sodeluje s SII, ki je odgovoren za vrhunski šport in podporo športnikom na Irskem. Nedavno sta Univerza v Limericku  in Univerza Foro Italico v Rimu uskladili delo 73 raziskovalcev, vključenih v evropski projekt DEDIPAC, ki se ukvarja z dejavniki telesne aktivnosti. Informacije o štipendijskih programih Univerze v Limericku najdete na https://www.ul.ie/sportsscholarships/.

Italija

Kljub temu, da politika dvojne kariere v Italiji nima celovitih ukrepov, usklajenih na nacionalni ravni, na lokalni in regionalni ravni obstajajo številni sporazumi o športu in izobraževanju.

Leta 2013 je sporazum med italijanskim ministrstvom za izobraževanje in Nacionalnim olimpijskim komitejem ustanovil Licei ad Indirizzo Sportivo (tj. Športne srednje šole), katerega cilj je izboljšati športno kulturo na srednji šoli (DPR št. 52, www.gazzettaufficiale .it). Vendar nobena posebna dvojna kariera ni vzpostavljena in študentje športniki se morajo individualno pogajati o prožni poti glede na svoje športne potrebe.

Na univerzitetni ravni redke ustanove zagotavljajo akademsko prilagodljivost študentom športnikom https://www.unisport-italia.it/dual-career/ in sklepajo sporazume s posebnimi nacionalnimi športnimi zvezami (tj. Mačevanje, veslanje, triatlon, lahkotnost) za podporo študentom športnikom. Na splošno univerze uporabljajo različna merila za upravičenost do storitev z dvojno kariero in tudi zelo malo jih ponuja štipendije za študente športnike (Guidotti et al., 2014).

Italijanska vojska na javnem natečaju zaposluje elitne športnike, ki tekmujejo na mednarodni in nacionalni ravni. Zato imajo vojaški športniki priložnost združiti elitni šport z vojaško kariero. Poleg tega CONI Servizi SpA in Nacionalne športne zveze zagotavljajo prožnost in 45-dnevni atletski dopust svojim zaposlenim športnikom, članom državnih ekip, da se pripravijo na atletske prireditve in tekmujejo na njih (CONI Servizi SpA, 2010). Končno, CONI v partnerstvu z Adecco zagotavlja sredstva in trening nekdanjim elitnim športnikom ob vstopu na trg dela prek poklicnega programa športnikov (www.adecco.it).

Trenutno ni na voljo nobenega sistema spremljanja, ki bi ocenil učinkovitost dvojne kariere italijanskih študentov športnikov (Capranica in Guidotti, 2016).

Portugalska

Šport je neločljivo povezan s telesno in intelektualno izobrazbo, saj omogoča doseganje in izmenjavo vodstvenih veščin, ki jih je mogoče obravnavati v učilnicah, vendar jih je treba utrditi z izkušnjami, pridobljenimi na športnih igriščih.

Iz dodatnih izkušenj na Portugalskem se študentje športniki lahko soočajo z različnimi profili:

Študenti in visokozmogljivi športniki: Študenti, ki svojo akademsko pot kombinirajo z visoko športno uspešnostjo (reprezentanca na celinskem, svetovnem in / ali olimpijskem in paraolimpijskem tekmovanju). Ti učenci imajo dnevne treninge in redna tekmovanja. Redno spremljajo tudi na področjih, kot so periodizacija športa, analiza uspešnosti, spremljanje zdravja in druge potrebe po okrevanju.
Študentje športniki in športno redno tekmovanje: Študenti športniki, ki imajo redne treninge in se udeležujejo rednega tekmovalnega koledarja.
Oba profila ustrezata študentom športnikom, ki so hkrati redni študentje in športniki.

Cilj uspeha na najvišji ravni športa zahteva intenziven trening in tekmovanja, včasih v tujini, kar je težko obvladovanje izzivov in omejitev v izobraževalnem sistemu. Danes je trg dela zelo konkurenčen in študentski športniki ne želijo izgubljati časa, da bi zagotovili svoj položaj na trgu dela. Večina jih po športni karieri stremi k drugačni poklicni karieri. Ne zadostujejo le visoke stopnje motivacije, zavzetosti, odpornosti in odgovornosti športnika.

Za obe strani je potrebna visoka raven zmogljivosti, atletska in izobraževalna, bistvena, ker morata biti hkrati izvrstna športnika in dobra učenca, da si zagotovita svojo poklicno prihodnost. Ta pritisk lahko postane dovolj močan, da poišče rešitve, ki jim zagotavljajo stopnjo osredotočenosti, ki je potrebna za boljše delovanje.

Ta pritisk lahko ustvari podlago za ravnanja, ki lahko ogrozijo njihovo zdravje in osebno integriteto, spolno nadlegovanje, doping stres, wellness, samozdravljenje. V tem kontekstu lahko te nevarnosti rastejo.

Druga točka, ki jo je treba upoštevati, je povezana z dejstvom, da se večina študentov športnikov v svojem akademskem obdobju od doma preseli v nova mesta. Zanje lahko pomeni tudi večjo nestabilnost.

Na Portugalskem so na univerzitetni ravni običajne notranje politike in postopki za športnike študentov, ki priznavajo pravice, kot so prednost pri izbiri urnikov pouka, datumov izpitov glede na njihov urnik ali razpored tekmovanj. Ti predpisi so bili prva odskočna deska za nacionalni zakon za študentske športnike z istim ciljem. Univerza v Coimbri (partner projekta EMPATIA) je bila inovativna tudi pri oblikovanju dogovorov z nacionalnimi federacijami, katerih namen je bil, da njihovi vrhunski športniki študirajo in trenirajo, z uporabo svojih športnih objektov, študentskih domov, področij znanja in raziskav (kar je zelo pomembno za nadzor treninga in spremljanje) in administrativne cestnine za mehak postopek za vse notranje razmere, ki lahko uskladijo vprašanja med akademsko in športno razsežnostjo.

Portugalski vladni organi menijo, da so tovrstni ukrepi ključni za spodbujanje enakih možnosti in boljšo pripravo študentov športnikov na kombiniranje akademske in športne poti.

Slovenija

Področje DVOJNE KARIERE je v Sloveniji slabo raziskano, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja, medtem ko je situacija za odtenek boljša na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Vseeno pa obstaja nekaj prizadevanj predstavljenij v nadaljevanju. Za lažje vključevanje športnikov v izobraževalni proces ali na trg delovne sile ob koncu njihove športne kariere je bilo storjenih nekaj korakovnpr. program DVOJNE KARIERE, ki prek posebnih športnih tutorjev/svetovalcev predlaga celovit pristop k športnikovem razvoju. Program je predlagal Olimpijski komite Slovenijesredstva Svetovnega združenjOlimpijcev pa so pripomogla k razširitvi Tutorskega programa olimpijcev in temu, da je dobrobit športnikov postala ključna prioriteta. V okviru programa so slovenski olimpijci uporabili lastno znanje in izkušnje za pomoč mladim športnikom pri načrtovanju njihove prihodnosti onkraj tekmovalnega športa (Svetovno združenje Olimpijcev 2016). Nacionalnim športnim združenjem, športnim društvom ter članom posameznih športnih zvez so bila dodeljena posebna sredstva. Sredstva za razvoj DVOJNE KARIERE so na predlog nacionalne panožne športne zveze dodeljena s stani Slovenske olimpijske akademije. Slednja si prizadeva za razvoj človeških resursov in zagotavljanje pravic športnikov, pri čemer je posebna pozornost namenjena DVOJNI KARIERI športnikov, tutorstvu, učenju na daljavo, štipendijam, zdravstveni skrbi ter zaposlovanju ali posebnim sredstvom za zaslužne športnike. 

Deležniki pri razvoju DVOJNE KARIERE v Sloveniji

 • Olimpijski komite Slovenije – glavni organ vrhunskih športnikov v Sloveniji, ki vodi več projektov na področju DVOJNE KARIERE.
 • Klub slovenskih olimpijcev – klub, ki združuje nekdanje slovenske olimpijce, je kritičen do odnosa do nekdanjih športnikov ter si prizadeva za izboljšanje pogojev izobraževanjin športa, dodatek k pokojninam za zaslužne športnike, pomoč športnikom pri zaposlovanju v polju športa (kot trenerjev) ter posledično izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
 • Slovenska olimpijska akademija  prizadeva si za razvoj človeških resursov in zagotavljanje pravic športnikov, kjer je posebna pozornost namenjena DVOJNI KARIERI športnikov, tutorstvu, učenju na daljavo, štipendijam, zdravstveni skrbi ter zaposlovanju ali posebnim sredstvom za zaslužne športnike.
 • Slovenski sindikat športnikov  prizadeva si za pravice profesionalnih športnikov.
 • Varuh športnikovih pravic – institucija, ki je bila vzpostavljena leta 2014 in stremi k zaščiti ter izobraževanju športnikov o njihovih pravicah. 

Erasmus & drugi projekti 

 • Zlato v izobraževanju in vrhunskem športu (Gold in Education and Elite Sport (GEES)), 2015-2016 
 • Športniki, ki se učijo podjetništva (Athletes Learning Entrepreneurship‘ project), 2016-2017 
 • Bodi zmagovalec v vrhunskem športu in pri zaposlitvi, pred in po športni upokojitvi” (“Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement (B-WISER)”, 2017-2018 
 • Elit-in, 2018-2019 
 • Duo-Eco, 2018-2019
 • … in drugi 

Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« 

Za prepoznavanje najboljših praks DVOJNE KARIERE na nacionalni ravni je Olimpijski komite Slovenije predlagal rešitev, ki je bila udejanjena skozi certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«. Ta certifikat je primerljiv z drugimi certifikati na evropski ravni. Njegov namen je izbrati in na način primerjalne prednosti nagraditi izobraževalne institucije (na vseh ravneh izobraževanja), ki ponujajo prilagojeno izobraževanje športnikov. Glavni cilj je končanje srednješolske ravni izobraževanja športnika ter omogočanje lažjega prehoda na višjo raven izobraževanja prek vzpostavitve mreže partnerskih institucij. 

Športne štipendije 

Posebne štipendije, namenjene mladim perspektivnim športnikom, ki v mlajših kategorijah dosegajo vrhunske športne rezultate in kljub pomanjkanju časa uspešno usklajujejo športne ter izobraževalne obveznostiPartnerji/sofinancerji vključeni v projekt so Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport in Olimpijski komite Slovenije. Vsako leto je delež štipendij odvisen od razpoložljivih sredstev, statusa prijavitelja (učenec, dijak, študent) ter športnih in izobraževalnih dosežkov. 

Zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v javnem sektorju 

Leta 1996 so Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance podpisali sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev, ki je vzpostavil pogoje za zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, Policiji in Carinski upravi (Ministrstvo za finance). V letih 2007 in 2013 je bil dokument dopolnjen, poleg omenjenih ministrstev sta podpisnika sporazuma postala še Ministstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijski komite Slovenije. Trenutno vlada zaposluje 115 športnikov (70 v vojski, 30 na policiji in 15 na carini). Število športnikov in trenerjev, ki za mesta kandidirajo, je običajno višje od razpoložljivih mest, zato je bil vzpostavljen prednostni seznam športnikov in trenerjev. Osnovni pogoj za uvrstitev na prednostni seznam je dosežek športnika ali uvrstitev na mednarodna tekmovanja na najvišji ravni. Nacionalni olimpijski komite je aktivno vključen v oblikovanje meril za novačenje ter nadzorovanje izvajanja sporazuma. 

Smernice EU v različnih jezikih: BG, GB, GR, HU, IT, RO, SK, SI in priporočeni minimalni standardi kakovosti

Zahvaljujoč sodelovalnemu partnerstvu Erasmus + DC4AC e EU so dvojne karierne smernice za športnike zdaj na voljo v jezikih nekaterih evropskih držav, kot so Bolgarija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Italija, Romunija, Slovaška in Slovenija. Tu lahko najdete te dokumente v jeziku posamezne države. Predstavljamo vam tudi evropsko študijo o minimalnih standardih kakovosti za vzpostavitev uspešnega sistema dvojne kariere elitnih študentov športnikov.

Nacionalne smernice na Švedskem in v Švici

Nekatere države, kot sta Švedska in Švica, že imajo svoje, nacionalno urejene dokumente o dvojni karieri.

Druge pomembne študije in dokumenti

Področje DVOJNE KARIERE se še vedno razvija. Nastajajo pomembni dokumenti in nekatere predstavljamo tukaj.

Meni