Dobrodošli na izobraževalnem spletnem portalu EMPATIA za STARŠE/SKRBNIKE športnikov-študentov

Dobrodošli na izobraževalnem spletnem portalu EMPATIA, ki je namenjen predvsem STARŠEM/SKRBNIKOM otrok z DVOJNO KARIERO. “Dvojna kariera” pomeni sočasno združevanje športa in rednega šolanja oziroma izobraževanja.

Na spletnem portalu EMPATIA predstavljamo informacije, ki jih morate poznati kot STARŠI/SKRBNKI  športnikov-študentov, da jih boste lahko ustrezno podpirali na poti DVOJNE KARIERE. Na enem mestu smo zbrali ključne informacije, namige in nasvete ter pomembne dokumente, ki vam bodo pomagali opolnomočiti vašega otroka. Vsebino smo razdelili na 4 dele, ki smo jih poimenovali: ZAKAJ, KAJ, KAKO & KJE. Želimo vam uspešno podporo vaših in naših športnikov z DVOJNO KARIERO.

Izobraževalna platforma EMPATIA je bila razvita v okviru partnerstva Erasmus +, ki ga financira EU in se imenuje Izobraževalni model za starše športnikov-študentov: Education Model for Parents of Athletes in Academics (590437-EPP-1-2017-1-SI-SPO-SCP). Deset univerz in športnih ustanov iz šestih držav članic: Francije, Irske, Italije, Malte, Portugalske & Slovenije z izkušnjami in raziskavami na področju DVOJNE KARIERE na nacionalni ravni in na ravni EU, je platformo razvilo v procesu skupne gradnje ključnih informacij s pomočjo STARŠEV/SKRBNIKOV športnikov-študentov in s strokovnjaki s področja DVOJNE KARIERE. Naš cilj je zagotavljanje informacij in nasvetov s področja DVOJNE KARIERE v podporo starševski vlogi. Vse STARŠE/SKRBNIKE športnikov-študentov prosimo za pomoč pri izmenjavi izkušenj, da bo starševstvo otrok z DVOJNO KARIERO čim bolj učinkovito. Prispevate lahko tako, da pišete svoj blog, predlagate članek ali delite naše kontaktne podatke in vire z drugimi.

DVOJNA KARIERA v številkah

Pregledali smo štirinajst znanstvenih objav, v katerih so sodelovali STARŠI/SKRBNIKI športnikov-študentov (povezava).  V fokusnih skupinah, katerih namen je bil temeljito razumeti starševske potrebe športnikov-študentov, je sodelovalo sto petnajst STARŠEV/SKRBNIKOV otrok z DVOJNO KARIERO (Ž = 49, M = 66) iz Francije, Irske, Italije, Portugalske & Slovenije. Na delavnicah smo obravnavali pet tem, povezanih s starševstvom otrok z DVOJNO KARIERO: 1) potrebe športnikov, 2) športno okolje, 3) akademsko okolje, 4) politike in storitve, povezane z DVOJNO KARIERO, 5) izobraževalni viri za starševstvo športnikom-študentom. Razvit je bil seznam osemdesetih izjav, pomembnih za izobraževanje o starševstvu športnikom-študentom. Dvaindvajset strokovnjakov s področja DVOJNE KARIERE iz enajstih držav: Belgija, Brazilija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Italija, Latvija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska je potrdilo osemdeset izjav. Štiristo devetinosemdeset  STARŠEV/SKRBNIKOV otrok z DVOJNO KARIERO je bilo vključenih v povezavo idej in znanja kot trdne podlage za poseben pričujoči izobraževalni program. Izobraževalni program EMPATIA je na koncu validiralo šestinsedemdeset staršev športnikov z dvojno kariero in devet evropskih strokovnjakov dvojne kariere v športu.

ZAKAJ

KAJ

KAKO

KJE

Evalvacijski vprašalnik

Po pregledu izobraževalne platforme EMPATIA o starševstvu otrok z DVOJNO KARIERO vas vabimo, da izpolnite evalvacijski vprašalnik in nam pomagate izboljšati predstavljeno vsebino.

Meni