KAJ

V tem modulu razpravljamo o tem, KAJ je vloga STARŠEV/SKRBNIKOV pri podpiranju DVOJNE KARIERE športnikov-študentov. Ponujamo nekaj vpogledov, vodil in predlogov, ki vam lahko pomagajo bolje razumeti zahteve športa, poiskati relevantne informacije ter posredovati, ko je to potrebno. Šport je vir užitka in dobrega počutja, lahko pa je fizično in psihološko zahteven ter potencialni vir stresa tako za športnika kot za vso družino.

I. Potencialne težave

Šport lahko predstavlja več možnih težav. Šport je telesno in časovno zahteven: razumeti morate, da konstantni napor povzroča utrujenost, ki zahteva popolno okrevanje. Športniki so vpleteni v kompleksne interakcije s pomembnimi drugimi: trenerji, menedžerji, prijatelji, zdravniki in fizioterapevti, včasih tudi novinarji ter zastopniki. Dnevni družinski urnik je odvisen od urnika treningov in tekmovanj. Šport lahko vpliva na družinsko življenje ne samo na ravni staršev, temveč tudi na ravni športnikovih bratov ali sester. Doseganje uspehov tako v športu kot v šoli je težko in včasih frustrirajoče. Tekmovanja lahko zmotijo družinski prosti čas, zlasti vikende. Tekmovanja in priprave pogosto zahtevajo potovanja, včasih v tujino in dolga obdobja stran od doma. Preverite obstoječo zakonodajo o DVOJNI KARIERI. Če je športnik vpleten v medkulturne izkušnje in interakcije s svojimi člani ali članicami ekipe ali v drugih državah, mu zagotovite informacije, nasvete in podporo.

II. Vloga STARŠEV/SKRBNIKOV

  1. V prvi vrsti je vaša vloga kot vloga STARŠEV/SKRBNIKOV zagotoviti podporo in skrbno okolje. Naučite se osnov o posameznih športih: pravila, organizacijo, tip napora, mišične skupine, obseg in intenzivnost vadbe, ki so skladne s športnikovimi leti in zmožnostmi, značilnosti tekmovanj ter poti do specializacije.
  2. Zgodnji uspeh postavite v perspektivo, naučite se prepoznati tisto, kar je potrebno za doseganje elitnega nivoja v odraslosti v tem specifičnem športu. Razvoj uspešne športne kariere je dolgotrajen proces, čigar rezultati niso nikoli zagotovljeni.
  3. Zelo je pomembno, zlasti v adolescenci je, da poznate osnove rasti in odraščanja, da se s trenerjem pogovorite o športnikovem načrtovanju kariere ter o prehodu na višjo raven (glejte predloge na koncu modula).
  4. Ohranjajte dialog s trenerjem. Na treningih in tekmovanjih se ne vpletajte v njegove odločitve. Če želite pojasnila o ravni športnikovega nastopa, se s trenerjem pogovorite neposredno in odprto.
  5. Ohranjajte dialog z menedžerji, preverjajte pogoje treningov, nabirajte informacije o športnikovem vedenju in nastopu. Ne pozabite, da obstajajo meje vaših posredovanj. Za več informacij, preverite modul KAKO.
  6. Obvladujte družinske obveznosti. Vsi boste vpleteni. Najboljši način soočanja s problemi je organiziran urnik za prevoze, obroke in prosti čas. Odgovornosti si razdelite s partnerjem. Vikendi s tekmovanji so izziv za celotno družino. Ne improvizirajte.
  7. Če imate še druge otroke, bodite posebej pozorni nanje, zlasti če niso športniki, saj se lahko zaradi časa, ki ga namenjate zahtevam športa, počutijo zanemarjene.
  8. Ko je možno, podpirajte športnika na daljših potovanjih, bodisi z neposredno prisotnostjo bodisi z ohranjanjem stika.
  9. Zavedajte se, da je uspeh na ravni odraslega profesionalnega športa dosegljiv zelo redkim športnikom. Preverite situacijo v specifičnem športu, kot je priporočeno. Participacijo v športu ohranite v perspektivi in skušajte najti ravnotežje med šolo in športom. Včasih se urniki prekrivajo, včasih je Športnica/športnik utrujen. Pomagajte ji/mu pri domači nalogi in spremljajte njen/njegov izobraževalni uspeh. Pogovarjajte se z učitelji, da odkrijete potencialne težave in preverite šolske zahteve. Za več informacij, glejte modul KAKO.
  10. Če vam športnica/športnik pove, da želi pustiti šolo in se popolnoma podrediti športu, ji/mu skušajte zagotoviti informirano svetovanje o perspektivah uspeha v specifičnem športu ter pomembnosti DVOJNE KARIERE. Za več informacij, glejte modul KAKO.

III. Specifične potrebe

a) Prehranske potrebe

Energetski izdatki v športu zahtevajo oskrbo z energijo, ki je zagotovljena z ustrezno prehrano in hidracijo. Uravnotežena dieta je ključna za soočanje z zahtevami treningov in tekmovanj, njeno vsebino pa narekuje specifičnost športa. Zlasti med adolescenco, ko je mineralizacija kosti v pospešenem procesu, lahko prehranske motnje pomenijo večjo težavo. Govorite o tem s trenerjem in nutricionisti ter ostanite informirani o tej temi. Več informacij najdete v modulu KAKO.

b) Okrevanje

Bremena treningov niso možna brez ustreznega okrevanja. Kvaliteta spanca je ključna. Zagotovite, da športnica/športnik v tihem okolju spi vsaj 8 ur. Bodite pozorni na porabo časa z video igrami. Uravnotežen urnik, ki usklajuje treninge in delo za šolo, je družinska naloga.

c) Psihološke potrebe

Šport je psihološko naporen. Športniki morajo tekmovati s prijatelji in nasprotniki ter poskušati iz sebe potegniti čim več ter zmagati. Ta proces lahko zasadi dvome o športnikovih percepcijah lastne učinkovitosti in samopodobe. Športnica/športnik ne potrebuje dodatnega pritiska s strani družine. Vaša vloga je podpora in skrb za športnico/športnika. Vprašajte jo/ga o rezultatih in bodite pozitivni ter se ne vmešavajte v trenerjevo delo. Bodite informirani o potencialnih konfliktih v športnem okolju, zlasti s trenerji ter o rivalstvu z vrstniki. Odprt dialog s trenerji in starši drugih športnikov je lahko dobra strategija za preprečevanje potencialnih konfliktov. Povsem možno je, da želi na neki točki športnica/športnik prenehati s športom. Vi ste starejši, izkušenejši in veste več, zato je pomembno, da so vam razlogi opustitve športa znani, saj lahko le tako športnici/športniku informirano svetujete, sočasno pa spoštujete njene/njegove odločitve (glejte modul KAKO). Bodite informirani o trpljenju in izgorelosti v športu, naučite se brati znake (glejte modul KAKO). Šport na plano prinaša kompleksne emocije, ki so lahko tako pozitivne kot negativne, pogosto pa so pretirane. Spoznajte športnico/športnika, naučite se, kako izraža emocije v športnem polju in kako morate reagirati, da spodbujate njeno/njegovo čustveno dobrobit.

č) Tveganja

Šport je lahko tudi zdravju škodljiv. Poškodbe so del športa in lahko imajo različne vzroke, ključna cilja pa sta prevencija ter popolna rehabilitacija. Govorite s trenerjem ali fizioterapevtom o opremi, ki lahko prepreči poškodbe. Če se športnik/športnica poškoduje, mu/ji zagotovite, da prejme ustrezno zdravljenje in sledi pravilnemu rehabilitacijskemu protokolu. Vrnitev poškodbe je boleča in lahko vodi do opustitve športa. Obstajajo tudi druge težave, povezane s pretiranimi treningi: sindrom neprilagojenosti, kronična utrujenost, nepotrebne poškodbe, včasih tudi sindrom po pretiranem treningu. Prvi simptomi so motnje v prehranjevanju in spancu, zmedeno vedenje, izolacija od družbenih interakcij ter pomanjkanje entuziazma za kakršno koli aktivnost. Berite znake, govorite s športnico/športnikom ter poiščite pomoč (glejte modul KAKO). Zavedajte se, da je običajni hormonski vzpon, ki označuje prehod v odraslost in se pojavi med 10. in 18. letom starosti, različno za fante in dekleta, obdobje, ko so športniki fizično in psihološko ranljivi ter potrebujejo pozornost in skrb s strani družine.

d) Zloraba substanc in zasvojenost

Pritiski tekmovanj prisilijo športnike, da se soočijo z lastno šibkostjo ter potrebo po družbenem priznanju. To lahko vodi do različnih tveganih vedenj. Sredstva za povečevanje učinkovitosti so očitno tveganje. Preverite implementirane smernice v zvezi s tem na ravni kluba/organizacije. Vedite tudi, da so v sodobnem času tovrstna sredstva na volju tudi prek spleta. Na poti do profesionalne ravni športniki porabijo veliko časa za tekmovanja ali priprave, kjer se lahko zasvojenost z igrami na srečo, video igrami in spletnim brskanjem pojavi kot reakcija na dolgčas ali pomanjkanje ciljev. Prav tako so lahko športniki zasvojeni s treningi ali razvijejo sindrom perfekcionizma, ki je prav tako stresen. Pogovorite se s športnikom/športnico ter iščite rešitve (glejte modul KAKO).

e) Branje znakov

V vseh zgornjih scenarijih morate biti zmožni brati znake ter identificirati simptome. V skrajšani obliki so ti simptomi opisani v modulu KAKO. To pa staršev ne oprosti vodenja stalnega dialoga s športnikom ter pomembnimi drugimi. Na voljo so specialisti (zdravstveni strokovnjaki, psihologi), ki vam lahko pomagajo.

IV. Šport kot način življenja

Na poti do profesionalne ravni šport vedno bolj postaja življenjska izbira. To lahko implicira, da adolescent zapusti dom ter se preseli v oddaljeno mesto ali državo, da bi bil s tem bližje središča profesionalnega kluba ali druge pomembne institucije. Običajne družinske vezi so v tem primeru prekinjene, trenerji in menedžerji pa prevzamejo vlogo tutorjev ali varuhov. Kakorkoli, ločitev od družine in primarnega okolja je lahko močan emocionalni in socialni šok. Tudi če niste fizično prisotni, ohranjajte stik s športnikom/športnico na dnevni ravni. Z naraščujočo specializacijo so izbire športnikov vedno bolj avtonomne. Naučite se to razumeti, brez da bi opustili vlogo svetovalca ter vira emocionalne in učinkovite podpore.

Meni