NAČRTOVANJE: Samoocena

“Ne učimo se iz izkušenj… učimo se iz razmišljanja o izkušnji.” John Dewey

Vseživljenjska kariera – perspektiva celostne življenjske dobe

Eden največjih izzivov za mlade športnike z DVOJNO KARIERO je to, da imajo učinkovit in celovit načrt, ki bo zajemal vse vidike njihovega življenja ob DVOJNI KARIERI, ne le tukaj in zdaj, ampak v kratkoročni in srednjeročni prihodnosti. Tu lahko starš ali skrbnik najučinkoviteje sodeluje s športnikom. S prispevanjem izkušenj, objektivnosti in skrbi lahko starš ali skrbnik soustvari načrt, ki športniku pomaga pri doseganju njihovih akademskih in športnih ciljev. Vloga STARŠEV/SKRBNIKOV je zagotoviti, da je načrt postavljen na pravo raven, je ambiciozen, vendar ne zagotavlja dodatnega stresa ali izgorelosti, je primeren in dosegljiv in lahko delujejo kot nadzorniki kakovosti, da zagotovijo, da športnik ustrezno sledi načrtu.

Eden glavnih nedavnih trendov v aplikativni psihologiji športa je osrednji premik z vidika izboljšanja zmogljivosti na perspektivo celostne življenjske dobe (Alfermann & Stambulova, 2007; Stambulova, Alfermann, Statler, & Cote, 2009; Wylleman & Lavallee, 2004). Zagovorniki celostne življenjske perspektive športnike obravnavajo kot posameznike, ki se ukvarjajo s športom poleg drugih stvari v svojem življenju. V tej perspektivi je atletska kariera vidna kot sestavni del vseživljenjske kariere. Pomoč športnikom pri doseganju atletske in osebne odličnosti ter uporaba atletskih izkušenj v korist vseživljenjske kariere so postali glavni cilji karierne pomoči športnikom (Gordon, Lavallee, & Grove, 2005; Stambulova, 2010).

Samoocena športnice/športnika

Dober profil uspešnosti je pripomoček za oceno prednosti in slabosti športnice/športnika. Pomaga pri postavljanju ciljev in spremljanju napredka ter kaže tudi na slabosti, za katere športnik/športnica meni, da jih ima. Profil uspešnosti se pogosto opravi skupaj s trenerko/trenerjem, pri čemer skupaj ocenita stanje in določita cilje. Profil uspešnosti osvetli naslednje nivoje športnice/športnika: mentalni, fizični, tehnično in taktično pripravljenost, splošno osebno stanje ter življenjski slog.

Samoocena STARŠA/SKRBNIKA

Zakaj je to pomembno? Z razmislekom o tem, katera znanja in spretnosti imate, se boste bolj zavedali področij, ki jih morate okrepiti ali poiskati pomoč.

Zakaj to storiti? Profiliranje je zelo učinkovito orodje, ki bo pomagalo vašemu zavedanju o sebi in svojih spretnostih in virih pri pomoči športnici/športniku pri načrtovanju športne in akademske kariere, zlasti s prehodom na univerzo. V tej vaji boste ocenili svoje znanje in spretnosti na ključnih področjih procesa načrtovanja DVOJNE KARIERE, kjer vam lahko športnik pomaga. To bo usmerilo vaše potrebe po informacijah in učenju ter na to, da je vaš lastni napredek za najboljšo podporo športniku.

Identificirali smo nekaj ključnih področij znanj in veščin, ki bodo pomagali pri načrtovanju DVOJNE KARIERE športnice / športnika in kjer je STARŠ/SKRBNIK lahko odličen moderator, če ima prave sposobnosti.

Področja samoocene za STARŠE/SKRBNIKE

Ocenite svoje sposobnosti na naslednjih področijh:

  • Imam znanje o visokošolskih programih.
  • Imam znanje o izobraževalni podpori, ki je na voljo športnikom z DVOJNO KARIERO.
  • Imam znanje o podpori, ki je na voljo športnikom z DVOJNO KARIERO.
  • Imam veščine načrtovanja.
  • Imam veščine postavljanja ciljev.
  • Športnici / športniku lahko pomagam razvijati sposobnosti upravljanja s časom.
  • Športnici / športniku lahko svetujem o smernicah in podpori DVOJNE KARIERE doma in v tujini.
  • Športnici / športniku lahko pomagam razviti življenjske veščine samostojnosti.

Nalogo opravite v treh korakih tako, da se ocenite od 1 do 10, pri čemer 10 pomeni najvišjo stopnjo znanja na danem področju. Sledite navodilom v nadaljevanju.

Slika 1: Prikaz znanj in sposobnosti na pajkovi mreži.

Naloga 1: Pri vsaki trditvi razmislite o svojih sposobnostih in znanju in se ocenite od 1-10. Na mrežo narišite točko pri številki, ki najbolj odraža vaše sposobnosti.

Slika 2: Primer izrisa točk na diagramu pajkove mreže, ki kažejo na močna oziroma šibka znanja in sposobnosti.

Naloga 2: Točke, ki ste jih narisali pri posamezni trditvi nato povežite med seboj. Črte vam pokažejo lastno oceno svojih prednosti in slabosti.

Slika 3: Primer rezultata močnih in šibkih področij z uporabo diagrama pajkove mreže.

Naloga 3: Na Sliki 3 lahko spremljamo rezultat samoocene nekega STARŠA/SKRBNIKA uporabo diagrama pajkove mreže. Oseba, ki je izpolnjevala diagram, na primer svoje znanje o visokošolskih programih ocenjuje zelo visokotoda svoje znanje o izobraževalni podpori in zaupanju v veščine upravljanja s časom ocenjuje nizko. Razmislite o svojem rezultatu, uporabite svoje močne lastnosti in okrepite svoja šibka področja.

Meni