NAČRTOVANJE: Načrtovanje kariere

“Bolje je gledati naprej in se pripravljati, kot pa gledati nazaj in obžalovati” Jackie Joyner Kersee, Olympic Heptathlon Champion

Ustvarite učinkovit načrt

Banka vam ne bi posodila denarja brez poslovnega načrta. Vlade izvolijo na podlagi načrtov in manifestov. Trenerji imajo sezonske načrte za čim boljši trening in uspešnost svojih športnikov. Zakaj bi torej za športnike z DVOJNO KARIERO veljalo drugače?

Oblikovanje načrta potrebuje dobro strukturo. Predstavljamo vam model načrtovanja DVOJNE KARIERE športnika avtorice Stambulove (2010).

Strategija načrtovanja kariere v 5 korakih

Stambulova (2010) predstavlja preprost postopek v 5 korakih za razvoj strategije načrtovanja  DVOJNE KARIERE športnikov. STARŠI/SKRBNIKI lahko s športnico / športnikom sodelujejo pri razvoju načrta.

Vir: Journal of Sport Psychology in Action, 1:95–105, 2010Copyright © Association for Applied Sport PsychologyISSN: 2152-0704 print / 2152-0712 onlineDOI: 10.1080/21520704.2010.528829

1. KORAK: Naredite okvir

Narišite življenjsko časovnico in označite leto rojstva kot začetno točko na levi strani. Kot drugo točko na črti označite svojo trenutno starost ali leto. Tako oblikujete okvir preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Na primer:

2. KORAK: Strukturirajte svojo preteklost

Razmisite o svoji preteklosti. Kateri so bili po vašem mnenju najpomembnejši dogodki do današnjega dne? Kdaj so se zgodili? Označite jih na časovnici.

3. KORAK: Strukturirajte svojo sedanjost

Zapišite svoje sedanje najpomembnejše aktivnosti in jim pripišite: osebni pomen, porabljen čas in raven stresa. Katera aktivnost je za vas najpomembnejša? Uporabite aktivnost z največjim pomenom. Analizirajte svojo razvrstitev. Ali dovolj časa namenite svojim prednostnim nalogam? Kakšen stres vam predstavljajo vaša prednostna področja? Zakaj?

4 KORAK: Strukturirajte svojo prihodnost 

Razmislite o svoji prihodnosti. Pripovedujte o ciljih, ki si jih želite doseči. Okvirno jih značite na časovnici v naslednjih desetih, petih in treh letih. Podrobneje načrtujte prvo leto od današnjega dne.

Opomba: Uporabite lahko tudi tortne diagrame.

5a. KORAK: Povežite svojo preteklost, sedanjost in prihodnost

Pomislite na dogodke v sedanjosti in se postopoma sprehodite skozi čas v preteklost. Nato se po spominih spet vrnite v današnji dan. Razmislite, kateri trenutki ali obdobja v vašem življenju so vas najbolj zaznamovali. Kdaj ste slavili, bili uspešni in ste se veselili življenja? Česa ste se naučili iz svojih pozitivnih izkušenj in česa ste se naučili iz težkih situacij? Kako ste se veselili in kako ste premagovali ovire?

5b. KORAK: Povežite svojo preteklost, sedanjost in prihodnost

Pri povezovanju preteklosti, sedanjosti in prihodnosti mislite na to, kar si želite doseči zdaj? Najprej oblikujte svoje cilje za šestmesečno ali enonoletno obdobje. Analizirajte svoje notranje in zunanje vire in ovire, moteče pogoje in dejavnike. Razmislite, kako jih lahko premostite. Naredite akcijski načrt za dosego svojih ciljev. Razmislite, kako lahko najbolje izkoristiti izkušnje iz preteklosti.

Meni