NAČRTOVANJE: Upravljanje s časom

“Čas je vreden več kot denar. Preživite ga modro.” – Thomas P. Murphy

Upravljanje s časom

Za uspešno izvedbo načrta potrebujemo tudi nekaj časa, ki pa je za športnike z DVOJNO KARIERO še posebej dragocen. A z dobro organizacijo in z modrimi odločitvami je vse mogoče. Predstavljamo vam dve orodji s katerima lahko učinkovito načrtujete študijske in športne tedenske obveznosti in letne plane.

Tedenski planer

Naložite si excelov tedenski planer, ki vam bo v pomoč pri načrtovanju tedenskega urnika. Omogočil vam bo časovno uskladitev športnih in študijskih obveznosti, pa tudi čas za družino, prijatelje in prosti čas.

Orodje je namenjeno STARŠEM/SKRBNIKOM in športnikom kot pomoč pri boljšem upravljanju s časom. Urnik naj športnica/športnik izpolni ob podpori STARŠEV/SKRBNIKOV.  Morda boste želeli ustvariti lasten tedenski urnik, s pomočjo podobnih orodij, kot so Microsoft Outlook ali vaš koledar na pametnem telefonu. Tu predstavljen postopek omogoča športnikom oceno časa, ki naj bi ga porabili za posamezno opravilo. Ob pravočasnem opažanju časovnih priložnosti in primankljajev, naj se STARŠI/SKRBNIKI in športniki vprašajo, kako lahko prilagodijo urnik, da bo bližje tistemu, ki si ga želijo in potrebujejo in kako to uresničiti, s kom se pogovoriti ali kakšne spremembe uvesti.

Tabela 1: Tedenski planer, orodje za upravljanje s časom

Letni plan

Prenesite si excelov letni planer s katerim lahko naredite letni načrt za športnico/športnika z DVOJNO KARIERO. STARŠI/SKRBNIKI lahko pomagajo pri oblikovanju načrta za usklajevanje športnih in izobraževalnih zahtev. Poskusite vključiti vse športne in izobraževalne dogodke, vključno z datumi kvalifikacij in drugimi pomembnimi datumi. Določite čas in roke za tekoče delo. Zagotovite dovolj dodatnega časa za študij v času izpitnih rokov. Poskrbite, da bo športnica/športnik razmišljal-a tudi o počitnicah, družinskih dogodkih, o času za prijatelje, o počiteku in sprostitvi. Z rdečo označite posebej naporne dneve ali obdobja. Če so na koledarju obdobja, ki kažejo na potencialno zahtevne trenutke načrtujte ublažitev s prošnjo za prilagoditev na ravni športa, izobraževanja ali na obeh ravneh. Lahko načrtujete zmanjševanje količine treningov, prilagoditev roka za pridobitev ocene in podobno. Spodbujajte športnico/športnika, da se s težavami sooči, ko se pojavijo in ne z odlašanjem ali s prelaganjem ter da naloge opravi v kronološkem vrstnem redu.

Tabela 2: Letni planer

Meni