SPREMEMBE: Prehodi

“Kaj storiti z napako? Prepoznajte jo, priznajte jo, učite se iz nje, pozabite jo.” – Dean Smith

Kaj so prehodi?

Skozi naše celotno življenje opravimo številne tranzicije, na primer odraščanje, torej iz otroštva v mladost, iz mladosti v odraslost. Tudi kje živimo ali kje delamo je del tranzacij, ki jih opravimo. Opravimo tudi socialne tranzicije, npr. iz samskega v poročeni stan ali obratno, spremembe v našem socialnem krogu, upokojitev itd. Spremembe so normalne, vendar pa prinašajo s seboj tudi izzive. Športniki doživijo vse te spremembe, vzporedno pa doživljajo spremembe tudi v svoji športni karieri; to pa pomeni nekatere dodatne izzive za športnika in vse, ki ga podpirajo. Ta enota bo poudarila nekatera nova okolja oz. tranzicije, s katerimi se srečajo športniki, kateri so ključni izzivi, ki se takrat pojavijo ter pomoč, ki jo ob tem lahko nudi starš/skrbnik. 

Obstajajo številne različne interpretacije imen in tipov tranzicij, skozi katere gredo športniki v razponu svoje kariere. Za namen tega programa se bomo naslonili na Wylleman-ov model. Alfermann in Lavelle (2002) https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/7648/1/PSE1_2004.pdf 

Tranzicije uspešnosti

Čez celoten športnikov življenski cikel obstajajo tranzicije med nivoji sposobnosti in uspešnostjo. Veliko različnih avtorjev je te stopnje razvoja opisalo različno, a v osnovi začnemo pri seznanitvi s športom, do začetka razvoja določene stopnje specializacije, do stanja usposobljenosti in morda visoke uspešnosti. Torej, kakšni so izzivi pri tranzicijah od zadostne ravni do ravni uspešnega atleta, in kakšno pomoč lahko pri tem nudi starš/skrbnik. 

Upravljanje pričakovanj

Ena izmed stvari, na katero mora biti pozoren starš/skrbnik je, da športniku pomaga pri upravljanju njegovih pričakovanj v tranziciji v okolje večje uspešnosti. Elitini mladi športniki so morda navajeni, da so najboljši med vrstniki, ni pa zagotovljeno, da da bodo isto stopnjo uspeha dosegli takoj po prehodu v starejše vrste. Razvoj uspešnosti ni ravna linija, količina ter rednost uspeha pa se bosta verjetno zmanjšali. Za pomoč pri načrtovanju se s športnikom pogovorite o postavljanju ciljev (in nato o ovrednotenju lastnega uspeha v primerjavi s temi cilji). Če uporabljate preprost mehanizem za postavljanje ciljev kot npr. SMART (SpecificMeasurableAchievableRealisticTimely tj. specifičen, merljiv, dosegljiv, realističen in pravočasen), predebatirajte kako dosegljivi in realistični so za športnika cilji v določenem časovnem okviru. Obstajajo slučajno bolj dosegljivi kratkoročni cilji, ki bodo vodili do daljnoročnih »sanjskih ciljev« in so bolj realistično izvedljivi? 

Vloga STARŠA/SKRBNIKA se bo spremenila

Vemo, da bo starš/skrbnik vir športnikove čustvene podpore skozi celotno športnikovo kariero. Ko pa športnik postaja starejši in napreduje iz mladih starostnih kategorij v člansko okolje ali do položaja uspešnega športnika, se lahko starševska vloga korenito spremeni. Na primer: veliko mlajših športnikov trenirajo njihovi starši; in medtem ko  v nekaterih primerih to relativno uspešno nadaljujejo (da so starši trenerji tudi v članskih ekipah) pa je bolj pogosto, da ti posamezniki v članski kategoriji dobijo nove trenerje. Ko je športnik še mlad, je starš/skrbnik najpomembnejši organizator in vzornik. Ta tudi sprejema večino odločitev ter nudi čustveno in finančno podporo. A ko postaja športnik starejši, pide do »povečane navezanosti in solidarnosti med športniki vrstniki« in trener postane pomembnejši socialni agent sprememb. 

Pomoč STARŠEV/SKRBNIKOV

Zavedati in pripraviti se moramo na našo spreminjajočo se vlogo. Najverjetneje nam bo težko sprejeti, da se moramo odpovedati svojim odgovornostim in povezavam, a vztrajanje pri le-teh je dodaten stresor za športnika. Pripravite se na spremembo. Pomagajte svojemu športniku pri pripravah na novo okolje. Bodite pozorni na povečevanje zanašanja na trenerja in na športnike/študente vrstnike, ki sledi tem tranzicijam; to pa upoštevajte, ko boste sprejemali odločitve o izbiri novega trenerja in vadbenega okolja v sodelovanju s športnikom. Ne izberite novega vadbenega okolja in trenerja samo na podlagi športnikovih preteklih dosežkov/rezultatov, ampak razmislite tudi, če lahko to okolje ponudi takšno atmosfero podpore, kot si jo želite vi.  

 

Meni