SPREMEMBE: Prehodi v športu & med šolanjem

“Kar verjamete, to dosežete.” – Ronnie Lott

Prehod v okviru lokacijske premestitve treninga 

Pogosto prehod bodisi iz osnove šole v srednjo bodisi iz srednje šole na fakulteto za športnika pomeni lokacijsko premestitev trenažnega okolja.  To najverjetneje pomeni menjavo trenerja, podporne ekipe, trenažnih partnerjev/ekipe soigralcev. Športnik lahko od statusa daleč najboljšega v svojem prejšnjem okolju pade na raven zgolj enega izmed mnogih nadarjenih športnikov. Omrežje tistih, ki ga podpirajo, se bo spremenilo, kar za športnika predstavlja tveganje, da bo imel nezadostno podporo. 

Kaj lahko naredijo starši/skrbniki?

Pom pri načrtovanju prehoda 

 1. Gre za prisilno spremembo v bolj osredotočen program? Kako to vpliva na športnika in njegova prejšnja razmerja? 
 2. Razumevanje odlik dobrega športnega trenerja glede na standarde Mednarodnega olimpijskega komiteja. 
 3. Pogovor s trenerjem o njegovi filozofiji in metodah dela, tudi o njegovem pristopu in podpiranju dvojne kariere. 
 4. Načrtovanje nadzorovane menjave trenerjev in podporniekip. Starši/skrbniki so lahko stalen del prehoda. 
 5. Namesto ključnega menedžerja postanite ključni podpornik. Progresivno delujte v smeri, kjer športnik postane glavni odločevalec. 
 6. Razumevanje potencialnih konfliktov med športom in izobraževanjem ter poznavanje pravic športnika v kontekstu izobraževanja. 
 7. Govorite z drugimi – je novo vadbeno okolje podporno, etično, ambiciozno, skrbno? 

Kako lahko podprem prehod od sekundarnega do terciarnega izobraževanja?

Vsakemu mlademu lahko prehod od sekundarnega do terciarnega izobraževanja predstavlja zastrašujočo in zahtevno izkušnjo. Med izzivšportnika z dvojno kariero sodijo: Selitev od bolj odvisnega do bolj neodvisnega učnega okolja. , Pogosto prekrivanje s prehodom od osnovne do srednje šole., Možna sprememba lokacije, Verjetna menjava prijateljev in nov socialni krog, Novi trener, Nova podporna ekipa, verjetna menjava zdravnika, fizioterapevta in pomožnega trenerja, Sprememba ali izguba strukture – običajna struktura vsakdana je nadomeščena z drugo, Manj družinske podpore. 

Nasvet za športnika v srednji šoli in na fakulteti

Prilagojeno po vodniku Irskega inštituta za šport za vprašanjšportnika glede potencialnih izobraževalnih institucij, ki jih lahko izberejo vrhunski športniki. 

 1. Obstaja ravnotežje Ali institucija dovoljuje usklajevanje treningov in tekmovanj ter omogoča fleksibilnost urnikov, šolskega dela in nalog? 
 2. Obstajajo prilagodljivi načini učenja? Ali institucija uporablja spletno učilnico ali druge prilagodljive izobraževalne metode, ki omogočajo sledenje šolskemu delu tudi, ko potujete? Ali skrbi za raznolike učne zahteve in izobraževalne sposobnosti, obenem pa ohranja najvišje akademske standarde? Je vrhunskim športnikom omogočena prilagodljiva vstopna pot? Ima vzpostavljen sistem podpore pri odsotnosti zaradi športnih priprav ali mednarodnih tekmovanj? Ali smer, na katero se želite vpisati, vključuje izmenjavo, ki potencialno ni zmožna zagotoviti fleksibilnega učnega pristopa? Lahko ob spremenjenih razmerah prenesete kreditne točke na drug program znotraj institucije, na drugo institucijo, mednarodno? 
 3. Obstaja pomoč? Je v instituciji zaposlena oseba ali predan koordinator, ki predstavlja ključni kontakt med športnikz dvojno kariero in njihovimi podpornimi ekipami ter pomaga pri reševanju potencialnih težav in podpira razvoj dvojne kariere? Je v instituciji zaposlen primerni univerzitetni svetovalec za športnike z dvojno kariero? Ali institucija omogoča pridobitev šolnine in štipendije? Kakšni so pogoji za prijavo? Kakšne so koristi nagrad?
 4. Ekipni športi. Če tekmujete v ekipnem športu – kako bodo naslovljene vaše specifične potrebe? 
 5. Športna infrastruktura. So športni objekti primerni za vrhunske športnike? Kje se nahajajo v razmerju z vašo lokacijo bivanja in študiranja? Kako in kdaj lahko do njih dostopate? Kakšne so razpoložljive možnosti prevoza do in od športnih objektov?
 6. Povezave. Kakšne povezave s širšo športno skupnostjo ima izobraževalna ustanova (npr. nacionalnimi zvezami, strokovnimi ekipami, nacionalnimi inštituti)?
 7. Podpora. Ima izobraževalna institucija dostop do potrebnega strokovnega znanja na ravni treniranja in podpornih storitev (npr. na ravni prehranjevanja, fizioterapije, treningov za moč in kondicijo)? So to znanje in storitve dostopni v okviru institucije? Kako je možno dostopati do njih? Ima izobraževalna institucija vzpostavljene nacionalne ali mednarodne povezave, od koder lahko črpa strokovno znanje in nasvete? 

Nekaj koristnih splošnih nasvetov o izbiri šole

 • Kakšne so zahteve programa kamor se želite vpisati v smislu obvezne prisotnosti možnosti samostojnega učenja 
 • Ali so del študijskega programa tudi obvezni predmeti, ki ne omogočajo prilagoditev? 
 • Kakšen naziv boste pridobili in kako nanj gleda panoga? 
 • Vam je lokacija pomembna? 
 • Kakšni so stroški in ali obstaja finančna pomoč do katere ste upravičeni? 
 • Kakšna so merila in pogoji pridobitve finančne pomoči?
 • Kateri drugi objekti (razen športnih) se še nahajajo v okolici? 
 • Kakšne karierne in študijske podporne storitve obstajajo? 
 • Kolikšna je stopnja možnosti zaposlitve? 
 • Je to kariera, kjer se potencialno vidite po zaključku ali pa sočasno s športno kariero? 
 • Boste na študijskem programu uživali? 
Meni