NAČRTOVANJE: Postavljanje ciljev

“Če nimaš cilja, lahko celo življenje tečeš gor in dol po igrišču in nikoli ne osvojiš točke.” – Bill Copeland 

Pomoč športnikom z DVOJNO KARIERO pri postavljanju učinkovitih športnih in kariernih ciljev 

Kakšna je vaša vloga STARŠEV/SKRBNIKOV pri zagotavljanju učinkovite podpore športnikom? Mlajši športniki potrebujejo več podpore pri načrtovanju vseh aktivnosti. Kasneje, v mladostniškem in odraslem obdobju, pa postanejo STARŠI/SKRBNIKI predvsem usmerjevalci procesa načrtovanja, morda nadzorniki kakovosti in podporniki.

Načrtovanje je postopek, o katerem je potrebno precej razmišljati. Najbolj učinkovit je pogovor s športnico / športnikom, pri čemer STARŠI/SKRBNIKI delujejo kot prijatelji in podporniki načrtov svojih otrok. V modulu KAKO vam predstavljamo praktična orodja, s katerimi lahko športnikom z DVOJNO KARIERO pomagate tako pri ugotavljanju njihovih ciljev, kot pri ustvarjanju načrtov.  Našli boste tudi nasvete za upravljanje s časom, da boste načrt lahko tudi uresničili.

Zakaj je postavljanje ciljev pomembno

Za športnike je postavljanje ciljev pomembno, saj jih to motivira tako za treninge kot za študij. Dobro postavljeni cilji športnikom zagotavljajo jasno pot. Namene in pričakovanja lahko sproti preverjajo in uresničujejo. Osredotočenost  na uspeh jim pomaga, da postanejo učinkoviti in odgovorni, predvsem do sebe. Uresničevanje dolgoročnih, sanjskih ciljev dosežemo s postavljanjem manjših srednjeročnih in kratkoročnih ciljev, ki so realni, znani in dosegljivi. Postavljanje ciljev je osnova dobrega načrtovanja.

Orodja za postavljanje ciljev 

Najprej zastavite cilje. Športniki naj te cilje ponotranjijo. STARŠI/SKRBNIKI jim pri tem pomagate z ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo tako na akademsko, kot športno kariero in ste pozorni na uravnoteženost obeh področij. Priporočamo uporabo preizkušene in zanesljive metode „SMARTER“.

Prikaz 1: Metoda „SMARTER“.

Prikaz 2: Primer športnikovih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev.

Meni